สถานไฟฟ้าด่านซ้าย จังหวัดเลย

PROJECT INFORMATION

  • Client : สถานไฟฟ้าด่านซ้าย จังหวัดเลย
  • Date : September 2012
  • Scope : ปรับปรุงชุด Interface โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำมัน และ Synchrocheck relay

PROJECT DESCRIPTION

คู่สัญญาตรง งานชื้อพร้อมติดตั้ง
ปรับปรุงชุด Interface โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำหมัน และ Synchrocheck relay พร้อมชุด Remote Autosync สถานไฟฟ้าด่านซ้าย จังหวัดเลย