โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง

PROJECT INFORMATION

  • Client : โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง
  • Date : September 2012, August 2013
  • Scope : – Design, Build, Install and Commission

PROJECT DESCRIPTION

คู่สัญญาตรง งานชื้อพร้อมติดตั้ง
ระบบควบคุมและป้องกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง หน่วยที่ 4-5
ระบบควบคุมและป้องกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง หน่วยที่ 10-11
ระบบควบคุมและป้องกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง หน่วยที่ 8-9
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง