การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

PROJECT INFORMATION

  • Client : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • Date : December 2011
  • Scope : – Design, Build, Install and Commission

PROJECT DESCRIPTION

คู่สัญญาตรง งานชื้อพร้อมติดตั้ง
ระบบควบคุมระยะไกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคารบำบัดน้ำเสีย ( ท.010)
สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย